بخش شنیداری - نقشه و پلان

سوالات طبقه بندی map/plan از انواع سوالهای بخش شنیداری آیلتس است که اغلب در قسمت دوم و سوم دیده میشود. در این نوع سوالات باید بر مبنای آنچه می شنوید جاهای خالی یا علامت دار در یک نقشه یا پلان را پر کنید.
بخش شنیداری - نقشه و پلان

 

این تمرین از کتاب IELTS Trainer صفحه ی 117 انتخاب شده ، برای فایل صوتی ، یا به کتاب مراجعه کنید و یا به لینک بالای این متن. 

11 & 12 - Which two things make the museum unusual?

 1. the guides
 2. the events
 3. the animals
 4. the buildings
 5. the objects

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 11 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 12 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

13 & 14 - Which two things can visitors do at the museum?

 1. buy home made bread
 2. ride a horse
 3. ride on a tram
 4. buy copies of original posters
 5. go down a coal mine

نکته ی مهم : دقت کنید که در پاسخنامه باید جلوی شماره ی 13 یک حرف را بنویسید و جلوی شماره ی 14 یک حرف دیگر. ترتیب آنها مهم نیست!

 

 Write the correct letter, A-H, next to questions 15-20.

15. the exhibition center .......

16. the High Street .........

17. the farmhouse .........

18. the coal mine ..........

19. the Manor House .........

20. the railway station .........

 

 


تمرین هفته :

 • از کتاب IELTS Trainer تست شماره ی 1 - بخش Listening قسمت اول و دوم را انجام دهید. 
 • یک بار با خودکار آبی جواب دهید.
 • بار دوم با خودکار قرمز
 • سپس با پاسخنامه چک کنید
 • تعداد پاسخ صحیح بار اول را از تعداد پاسخهای صحیح بار دوم کم کنید.
 • دلتا ( احتلاف ) را بدست بیاورید. اگر این عدد بین 2 تا 3 باشد، طبیعی است و باید با تمرین این عدد را کوچکتر کنیم.
 • یک بار هم با استفاده از متن نوشتِ تستها ، آنها را تمرین کنید.
 • این روند را برای قسمتهای دوم همه ی تستهای 1 تا 6 تکرار کنید.

لطفا تنبلی نکنید!

بسته ی آموزشی گام 3 | درسنامه ها

عنوان درسنامه وضعیت
درس سیزدهم واژگان پایه
درس چهاردهم واژگان پایه
درس پانزدهم از واژگان پایه
درس شانزدهم از واژگان پایه
درس هفدهم از واژگان پایه
درس هجدهم از واژگان پایه
انواع ضمیر - مقدمه
ضمیر اشاره ، ضمیر مشترک ، ضمیر مبهم
کاربرد حروف تعریف معین و نامعین - پیشرفته
تمرین روی حروف تعریف - پایه و پیشرفته
حروف اضافه - مکان
حروف اضافه - زمان
نگارش نامه در آیلتس - مقدمه
نگارش نامه - معرفی انواع موضوع نامه (رسمی و غیر رسمی)
انواع نامه ی رسمی - نامه ی دعوت و پذیرش آن
فیلم آموزشی - نکاتی در باره ی نامه های رسمی
انواع نامه ی غیر رسمی - نامه ی شکایت
بخش گفتاری آیلتس - کیو کارد پیشرفته - 4
شناخت و کاربرد ریشه ی کلمات مهم در انگلیسی
ریدینگ مشترک آکادمیک و جنرال - سوالات T/F/NG
ریدینگ مشترک آکادمیک و جنرال - سوالات T/F/NG - ادامه
بخش شنیداری - نقشه و پلان

یادتون نره!

تک خالِ برنده ی مجموعه ی جزوه ها و کتاب های الکترونیک ما ، نقشه ی راه اینتراکتیو (تعاملیِ) که همراه هر دوره ارایه میشه ، و امیدواریم بتونه شما رو از خطا کردن و به بیراهه رفتن حفظ کنه ، البته اساتید و مولفانِ برتر کشور ، مشاوران برجسته ، و استفاده ی بهینه از امکاناتِ وب نیز جایگاه خودشون رو دارن.

Jozweb Logo

مرکز ارائه درسنامه های الکترونیک اساتید برتر کشور بهمراه خدمات مدرن وب