فیلم آموزشی - فاکتورهای ارتقای نگارش

در این فیلم آموزشی ، به کلام استاد غفاریان به فاکتورهای ارتقای نمره در بخش دوم رایتینگ آیلتس آشنا خواهید شد. این فاکتورهای چهارگانه را به همراه موارد مهمی در باره ی آنها خواهید دید و شنید.
فیلم آموزشی - فاکتورهای ارتقای نگارش

چطور می توانیم رایتینگ خود را تا دو نمره افزایش دهیم؟ با کلام استاد غفاریان این موضوع رو بررسی می کنیم.

بسته ی جامع نگارش مقاله در آزمون آیلتس | درسنامه ها

عنوان درسنامه وضعیت
معرفی بخش دوم در رایتینگ آیلتس
شناخت انواع تاپیک در نگارش مقاله آیلتس
اجزای مقاله - مقدمه
نگارش بدنه در مقاله - اصول پاراگراف نویسی
نگارش مقاله ی آیلتس - پاراگراف جمع بندی
فیلم آموزشی - شناخت انواع مقاله و پاراگراف بندی
معرفی سوالات مقاله - تیپ 1
مقدمه ی مقاله در سوالات تیپ 1
بدنه مقاله در سوالات تیپ 1
پاراگراف جمع بندی در سوالات تیپ 1
فیلم آموزشی - تحلیل مقاله های تیپ 1
معرفی سوالات مقاله - تیپ 2
مقدمه ی مقاله در سوالات تیپ 2
بدنه مقاله در سوالات تیپ 2
پاراگراف جمع بندی در سوالات تیپ 2
فیلم آموزشی - بررسی مقالات آیلتس، تیپ 2
آشنایی با سوالات مقاله آیلتس - تیپ 3
مقدمه در سوالات تیپ 3
بدنه در مقاله ی تیپ 3
پاراگراف جمع بندی در مقاله های تیپ 3
فیلم آموزشی - بررسی مقالات آیلتس، تیپ 3
بارم بندی و پارامتر های موثر در نمره ی نگارش مقاله
فاکتور اول Task Response
فاکتور دوم - Cohesion & Coherence
فاکتور سوم - Lexical Resources
فاکتور چهارم - Grammatical Range and Accuracy
فیلم آموزشی - فاکتورهای ارتقای نگارش
چک لیست لحظه ی آخر - نگارش مقاله
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 6
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 7
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 8
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 9
فیلم آموزشی - تحلیل مقالات نمره ی 7 و 8
برنامه ی درسی و مطالعه ی اختصاصی و انفرادی
Advanced Placement Test - APT108

یادتون نره!

تک خالِ برنده ی مجموعه ی جزوه ها و کتاب های الکترونیک ما ، نقشه ی راه اینتراکتیو (تعاملیِ) که همراه هر دوره ارایه میشه ، و امیدواریم بتونه شما رو از خطا کردن و به بیراهه رفتن حفظ کنه ، البته اساتید و مولفانِ برتر کشور ، مشاوران برجسته ، و استفاده ی بهینه از امکاناتِ وب نیز جایگاه خودشون رو دارن.

Jozweb Logo

مرکز ارائه درسنامه های الکترونیک اساتید برتر کشور بهمراه خدمات مدرن وب