معرفی سوالات مقاله - تیپ 2

موضوع مقاله های تیپ 2 در آزمون آیلتس آن دسته موضوعاتی هستند که در آن از شما خواسته می شود نظر دو گروه مختلف را با هم مقایسه کنید و نظر خود را اضافه کنید. در این درس به معرفی کلی این مقاله ها می پردازیم.
معرفی سوالات مقاله - تیپ 2

در دسته ی دیگری از موضوعات مقاله ی آیلتس که به discuss و یا double-sided معروف هستند ، از شما خواسته می شود نظر متفاوت و اغلب مخالف دو گروه را در باره ی یک موضوع مشخص با هم مقایسه کنید و نظر خودتان را نیز به آن اضافه کنید. به این نمونه دقت کنید:

Some people think music plays an important role in society. Others think it is it is simply a form of entertainment.

Discuss both sides of this argument and give your own opinion.

 

 • فرض مسئله 
  • موضوع اصلی : نقش موزیک در جامعه
  • گروه اول : نقش اصلی و مهمی دارد
  • گروه دوم : نقش معمولی و سرگرم کننده دارد
 • حکم مسئله
  • دو تا نظر را با هم مقایسه کنید
  • نظر خودتان را بگویید

تفاوت مهم اینگونه سوالات با سوالات تیپ 1 در این است که اینجا نمی توانید فقط یکسویه بنویسید. در اینجا باید یکبار از گروه اول دفاع کنید و یک بار هم از گروه دوم بنویسید. و لابلای آن و یا در انتها از نظر خودتان هم بگویید. استراتژی کلی و بهینه برای این گونه سوالات به این شکل است:

Task planning for " Discussion essays"

 • Introduction: mention both views and your own view
 • Main paragraph: one view
 • Main paragraph: the opposite view (which is also your view)
 • Conclusion: repeat main points / summarize

طراحی پاسخ به سوالات "Discussion Essays"

 • مقدمه : مطابق اصول کلی مقدمه نویسی، یک پاراگراف واحد مینویسیم و در آن بعد از بازنویسی / paraphrase کردن تاپیک ، به موضع خودمان اشاره میکنیم.
 • بدنه - پاراگراف 1: اشاره به نظر گروهی که با نظر شما همخوانی ندارد
 • بدنه - پاراگراف 2: اشاره به نظر گروهی که با شما همخوانی دارد + بیان اینکه این نظر به شما نزدیک تر است.
 • (اختیاری)  بدنه - پاراگراف 3: تکمیل نظر گروهی که با شما همخوانی دارد
 • پاراگراف جمع بندی : بازگویی نکات مهم / بیان اینکه نظر کدام گروه بهتر است.

این یک الگوی غالب است ، البته می توان تغییرات مختصری در این الگو داد . مثلا بیان کنید هر دو نکات مهم خود را دارند. و یا نظر موافق را زود تر از نظر مخالف بیان کنید. و ...

در درسهای بعدی هر قسمت را بطور مفصل شرح داده ایم.

پنج درسنامه / خلاصه درس + فیلم کوتاه آموزشی + آزمون مواردی هستند که در ادامه مطالعه و مشاهده خواهید کرد.

 

بسته ی جامع نگارش مقاله در آزمون آیلتس | درسنامه ها

عنوان درسنامه وضعیت
معرفی بخش دوم در رایتینگ آیلتس
شناخت انواع تاپیک در نگارش مقاله آیلتس
اجزای مقاله - مقدمه
نگارش بدنه در مقاله - اصول پاراگراف نویسی
نگارش مقاله ی آیلتس - پاراگراف جمع بندی
فیلم آموزشی - شناخت انواع مقاله و پاراگراف بندی
معرفی سوالات مقاله - تیپ 1
مقدمه ی مقاله در سوالات تیپ 1
بدنه مقاله در سوالات تیپ 1
پاراگراف جمع بندی در سوالات تیپ 1
فیلم آموزشی - تحلیل مقاله های تیپ 1
معرفی سوالات مقاله - تیپ 2
مقدمه ی مقاله در سوالات تیپ 2
بدنه مقاله در سوالات تیپ 2
پاراگراف جمع بندی در سوالات تیپ 2
فیلم آموزشی - بررسی مقالات آیلتس، تیپ 2
آشنایی با سوالات مقاله آیلتس - تیپ 3
مقدمه در سوالات تیپ 3
بدنه در مقاله ی تیپ 3
پاراگراف جمع بندی در مقاله های تیپ 3
فیلم آموزشی - بررسی مقالات آیلتس، تیپ 3
بارم بندی و پارامتر های موثر در نمره ی نگارش مقاله
فاکتور اول Task Response
فاکتور دوم - Cohesion & Coherence
فاکتور سوم - Lexical Resources
فاکتور چهارم - Grammatical Range and Accuracy
فیلم آموزشی - فاکتورهای ارتقای نگارش
چک لیست لحظه ی آخر - نگارش مقاله
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 6
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 7
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 8
تحلیل مقاله ی نمونه نمره ی 9
فیلم آموزشی - تحلیل مقالات نمره ی 7 و 8
برنامه ی درسی و مطالعه ی اختصاصی و انفرادی
Advanced Placement Test - APT108

یادتون نره!

تک خالِ برنده ی مجموعه ی جزوه ها و کتاب های الکترونیک ما ، نقشه ی راه اینتراکتیو (تعاملیِ) که همراه هر دوره ارایه میشه ، و امیدواریم بتونه شما رو از خطا کردن و به بیراهه رفتن حفظ کنه ، البته اساتید و مولفانِ برتر کشور ، مشاوران برجسته ، و استفاده ی بهینه از امکاناتِ وب نیز جایگاه خودشون رو دارن.

Jozweb Logo

مرکز ارائه درسنامه های الکترونیک اساتید برتر کشور بهمراه خدمات مدرن وب